साहित्य

एक कप चाय...!!!

Submitted by maddy50 on 26 June, 2017 - 01:24

इंग्लीश स्कूलचं फॅड

Submitted by Prshuram sondge on 24 June, 2017 - 08:35

कथा आणि व्यथा
इंग्लीश स्कूलचं फॅड

विषय: 
शब्दखुणा: 

सगुण ब्रह्म

Submitted by पुरंदरे शशांक on 23 June, 2017 - 02:29

सगुण ब्रह्म

वारकरी होऊ चला
तुळशीच्या कंठी माळा
तुका—माऊली साथीने
निघे गोपाळांचा मेळा

भावे गाऊया भजने
एकमेका लोटांगणे
नामघोष सप्रेमाने
टाळ वीणा संकीर्तने

धन्य संत संगतीत
दोष गेले, शुद्ध चित्त
विठू मावेना मनात
येतो अापैसा वाणीत

चंद्रभागा उचंबळे
भक्त सागर हेलावे
ब्रह्म सगुणता पावे
युगे अठ्ठावीस उभे.....

पारिजात

Submitted by आनन्दिनी on 13 June, 2017 - 04:44

सुन्न मनाने तिने फोन ठेवला. समोरच्या टेबलवर ठेवलेला चहा केव्हाच थंड झाला होता, त्याखालचा सकाळचा पेपर फडफडत होता पण तिला काही सुचत नव्हतं. हुंदकाही येत नव्हता. आतून थिजल्या सारखी ती गोठून गेली होती. अण्णा जाणार हे निश्चितच होतं. त्यांचं वयही झालं होतं. होणार हे माहीत असलं तरी प्रत्यक्षात झाल्यावर गोष्ट मनाला चटका लावून जाते. गायत्रीचही तसंच झालं. अण्णांच्या मागोमाग तिच्या मनात विचार आला माईचा. माई कशी असेल? सावरली असेल का? तिने चटकन माईला फोन लावला. पण कोणी फोन उचललाच नाही.

शब्दखुणा: 

Whats app... सुविचारांचा महापूर

Submitted by फूल on 12 June, 2017 - 21:04

पूर्वी कसं होतं नं कि महात्मा गांधी, वीर सावरकर, विनोबा भावे, स्वामी विवेकानंद यांसारखे थोर विचारवंत, ज्ञानेश्वर, तुकारामांसारखे संत होते... त्यांनी लिहायचं, आपण जमेल तेवढं झेपेल तेवढं वाचायचं... आणि वाचल्यावर त्यांच्या चरणांचं फक्त तीर्थच प्यावं अशी केवळ आशा बाळगायची...

तुझ्यासवे जगताना (गाणे)

Submitted by र।हुल on 12 June, 2017 - 13:21

तुझ्यासवे जगताना (गाणे)

तुझ्यासवे जगताना भाव मनीचे खुलताना
मी भान हरवतो ॥१॥

तुझ्यासवे हसताना दु:ख मनीचे भुलताना
मी भान हरवते ॥२॥

तुझ्यासवे रडताना स्वप्नं आशेची पहाताना
मी भान हरवतो ॥३॥

तुझ्यासवे खेळताना गाणे गात झुलताना
मी भान हरवते ॥४॥

तुझ्यासवे फुलताना माझा मलाच विसरताना
मी भान हरवतो ॥५॥

तुझ्यासवे फुलताना माझी मलाच विसरताना
मी भान हरवते ॥६॥

तुझ्यासवे जगताना (दोघे)

मी भान हरवतो

मी भान हरवते

― ₹!हुल / १२ जून १७

शब्दखुणा: 

कोहं

Submitted by र।हुल on 11 June, 2017 - 12:51

मी कोण?

सांग मना
आठव कान्हा
का येतो ?
सांग मना ॥१॥

सांग मना
भार धरा
का येतो ?
सांग मना ॥२॥

सांग मना
आप पया
का येतो ?
सांग मना ॥३॥

सांग मना
वन्ही तेजा
का येतो ?
सांग मना ॥४॥

सांग मना
वेग वाता
का येतो?
सांग मना ॥५॥

सांग मना
घन नभा
का येतो ?
सांग मना ॥६॥

सांग मना
प्राण देहा
का येतो ?
सांग मना ॥७॥

―₹!हुल

ंमीच का ...?

Submitted by मिरिंडा on 11 June, 2017 - 04:24

मीच का ओझे वाहावे ?
संस्कृतीचे सभ्यतेचे
पांढऱ्या कॉलरीत माझ्या
मीच का गोड बोलावे ?

मीच का पूजा करावी ?
मीच का वारी करावी ?
मीच का त्यांच्या चुकांना
पदरात घ्यावे पुन्हा पुन्हा

मीच का साफ करावा
माझाच चष्मा हरघडी
त्यांनी चालावे रुबाबात
काळा चष्मा वापरोनी

मीच चोरटेपणाने
का पाहावे स्त्रीकडे
ते भोगुनीयाही तिला
लेऊनी घेती हारतुरे

मीच बांधलेला समाजी
मीच बाधलेला भिडेने
मीच छाती आत घेउनी
का चालावे घाबरोनी ?

येईल आता मृदगंध

Submitted by र।हुल on 11 June, 2017 - 04:20

येईल आता मृदगंध..

तापलेली ही धरती ।
नजर लावे वरती ।।
बरसेल तो धुंद ।
येईल आता मृदगंध ।।१

आठवणी ह्या चित्ती ।
वारा वाहे भोवती ।।
होईल कसा मंद ।
येईल आता मृदगंध ।।२

व्याकुळलेली ती पोरटी ।
वाट पाहे गोरटी ।।
जुळतील पुन्हा बंध ।
येईल आता मृदगंध ।।३

प्रित ही चोरटी ।
ओढ लागे घरटी ।।
मिळतील जाता अंग ।
येईल आता मृदगंध ।।४

―₹!हुल

Pages

Subscribe to RSS - साहित्य