फूलपाखरू

Submitted by कंसराज on 26 May, 2017 - 11:41

गूगल फोटो ऐवजी एका ब्लॅागमध्ये फोटो अपलोड करा. त्यामधली लिंक वापरा. सहज काम होईल.
करून पाहा तुमचा एखादा ब्लॅाग ( blogger dot com) असला तर त्यातला फोटो.